Uitleg over loonkosten

Premie Werkhervattingskas (WHK)

Elk jaar ontvangt u de beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas van de Belastingdienst. Wij zoeken voor u uit of u -net als vele andere ondernemingen- te veel premie WHK heeft betaald. Deze premie bent u verschuldigd over de gehele loonsom. Terugclaimen kan dus om grote bedragen gaan!

Neem contact op

Zo werkt het

Jaarlijks ontvangt u van de Belastingdienst de beschikking gedifferentieerde premie WHK. Het is een complexe berekening gebaseerd op individuele premiecomponenten. In meer dan de helft van de gevallen zijn de percentages in de jaarlijkse beschikking te hoog vastgesteld.

Het loont dus om de mogelijkheden tot besparing te laten onderzoeken. Tegen de beschikking van de Belastingdienst moet binnen zes weken (tot en met 8 januari) bezwaar worden gemaakt. Als u deze direct na ontvangst naar ons doorstuurt, onderzoeken wij of het percentage te hoog is vastgesteld. En we onderzoeken of er over de afgelopen jaren te veel betaalde premies teruggeclaimd kunnen worden.

Neem contact op
Een vriendelijke handdruk

Stuur gratis en vrijblijvend uw WHK-beschikking door!

Wilt u weten of er mogelijkheden zijn tot besparing?

Stuur dan gratis en vrijblijvend uw WHK-beschikking door. Let op: tegen de beschikking moet voor 8 januari bezwaar worden gemaakt.

Neem contact op
Uitleg

Benieuwd naar onze dienstverlening?

Wilt u weten of uw bedrijf te veel werkgeverspremies heeft afgedragen, ziekengelden niet heeft gedeclareerd bij het UWV en of WGA uitkeringen onterecht worden toegerekend?

Neem contact op