Werkoverleg

Premiekortingen en loonkostenvoordelen

Premiekortingen kunnen met terugwerkende kracht tot en met 2017 geclaimd worden. 
Vanaf 1 januari 2018 moet u binnen 3 maanden na indiensttreding van uw medewerkers een aanvraag ingediend hebben bij het UWV om een loonkostenvoordeel te verkrijgen.
Wij controleren of er sprake is van vangnetregelingen en kunnen ook het ziekengeld terugclaimen bij het UWV in geval van de loondoorbetalingsverplichting.

Mijn voordeel

Zo werkt het.

Over de jaren 2016 en 2017 kunnen de premiekortingen met terugwerkende kracht geclaimd worden. Voor medewerkers welke vanaf 1 januari 2018 in dienst zijn getreden moet voor het claimen van een loonkostenvoordeel de aanvraag binnen 3 maanden na indiensttreding ingediend zijn bij het UWV.

Neem contact op
Technologie

Zo werkt het.

U kunt de kostprijs verlagen door voor elke medewerker een check uit te voeren op het arbeidsverleden. Ook als dat arbeidsverleden buiten Nederland is opgebouwd. Wij controleren of er sprake is van vangnetregelingen en claimen ook het ziekengeld terug bij het UWV als er sprake is van de loondoorbetalingsverplichting.

Neem contact op
Presentatie

Benieuwd naar onze dienstverlening?

Wilt u weten of uw bedrijf te veel werkgeverspremies heeft afgedragen, ziekengelden niet heeft gedeclareerd bij het UWV en of WGA uitkeringen onterecht worden toegerekend?

Neem contact op