Klantgesprek

WIA Servicecentrum

WIA-beslissingen hebben verstrekkende gevolgen voor u als werkgever. Het loont in bijna alle gevallen om bezwaar te maken op WIA-beslissingen. Wij nemen u het werk uit handen en maken op elke WIA -beslissing bezwaar. Daar heeft u geen omkijken meer naar.

Mijn voordeel

Zo werkt het

Bent u een middelgrote of grote werkgever? Dan is een toets op de juiste toekenning en toerekening van een WIA-uitkering belangrijk. Ook uw (ex-)werknemer kan profiteren als blijkt dat het UWV ten onrechte een onjuiste beschikking heeft afgegeven.

Neem contact op
Een stevige handdruk

Zo werkt het

Loon moet twee jaar worden doorbetaald aan zieke (ex-)werknemers en de daarna toegekende WIA-uitkering kan aan werkgevers worden doorbelast. De financiƫle gevolgen kunnen tot tien jaar aanhouden. Het is van belang om te onderzoeken of en zo ja of de juiste WIA-uitkering is toegekend waarbij zowel de belangen van de werkgever als de werknemer worden vertegenwoordigd.

Neem contact op
Positief gesprek

Benieuwd naar onze dienstverlening?

Wilt u weten of uw bedrijf te veel werkgeverspremies heeft afgedragen, ziekengelden niet heeft gedeclareerd bij het UWV en of WGA uitkeringen onterecht worden toegerekend?

Neem contact op