FAQ

23-03-2021

Wat doet Loonkostenvoordelen op het gebied van privacy?

 Loonkostenvoordelen is ISO gecertificeerd op de volgende 2 normen:

ISO 27001: informatiebeveiliging

ISO 27701: privacy, deze norm in het bijzonder. Dit is een vrij nieuwe norm binnen ISO certificeringen. Binnen deze norm wordt er een enorm hoge standaard gevraagd van privacy gevraagd op het gebied van klantgegevens.

Wat houdt het abonnement in dat Loonkostenvoordelen aanbiedt?

Hiervoor moeten we eerst even teruggaan naar de wetswijziging in 2018.

Wetswijziging: Tegemoetkoming loondomein

In 2018 is de wet Tegemoetkoming loondomein ingesteld. Door deze wet kan het terugvorderen van loonkostenvoordelen niet meer achteraf. De aanvraag dient sinds 2018, binnen 3 maanden na indiensttreding van een nieuw personeelslid ingediend te zijn bij het UWV.

Loonkostenvoordelen ontzorgt u op dit gebied, doordat wij koppelingen hebben met alle grote salarispakketten binnen Nederland. Screenen wij direct bij indiensttreding uw nieuwe medewerkers. Hierdoor mist u in de toekomst nooit meer een loonkostenvoordeel.

Wat zijn de looptijden van abonnementen die Loonkostenvoordelen aanbiedt?

De abonnementen van Loonkostenvoordelen zijn 3-maandelijks opzegbaar

Op welke onderdelen richt Loonkostenvoordelen zich?

Welke Loonkostenvoordelen bestaan er allemaal?

Wat zijn de doorlooptijden van het terugvorderen van premies?

Dit bestaat uit twee delen. De eerste stap is de informatie bij je werknemers en onze analyses. Dit duurt 3-4 weken. Natuurlijk afhankelijk of je werknemers snel reageren.

De tweede stap is het proces bij UWB/Belastingdienst en eventueel gemeentes, dit kan/mag helaas tot 10 weken duren.

Heeft het terugvorderen van Loonkostenvoordelen risico’s voor de toekomst van de werknemer?

Het terugvorderen van deze premies heeft geen gevolgen voor de toekomst van uw werknemer. Deze voordelen zijn bedoeld voor werkgevers om medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt sneller opnieuw in te laten stromen in het reguliere arbeidsproces.

Hoeveel mensen hebben recht op loonkostenvoordelen?

In Nederland heeft circa 1 op de 10 mensen van de werkende beroepsbevolking recht op loonkostenvoordeel.

Wat als een van uw werknemers in aanmerking komt voor zowel het LKV als het LIV, of het LKV en jeugd-LIV?

Wanneer medewerkers in aanmerking komen voor het LKV maar ook voor het LIV gaat de procedure als volgt, alleen de hoogste tegemoetkoming wordt betaald.

Wanneer de bovenstaande bedragen even hoog zijn wordt alleen het LKV betaald.

Heeft de werknemer recht op LKV en jeugd-LIV dan is er voor de werkgever recht op beide tegemoetkomingen.

Hoeveel bedraagt het loonkostenvoordeel?

Loonkostenvoordeel oudere werknemers (56 jaar +) = €3,05 per verloond uur met een max. van €6000.

Loonkostenvoordeel werknemer met een arbeidshandicap = €3,05 per verloond uur met een max. van €6000.

Loonkostenvoordeel werknemer uit de doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden = €1,01 per verloond uur met een max. van €2000.