Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2022

12-11-2021

Stijging van de premiepercentages Whk in 2022

Werkgevers die zich via het UWV verzekeren, betalen gedifferentieerde premies WGA en ZW-flex.

Vanaf 2022 is de loonsomgrens tussen kleine en middelgrote werkgevers verhoogd van 346.000 euro in 2021 naar 882.500 euro in 2022. Dit betekent dat veel meer werkgevers de sectorale premie gaan betalen.

 

Wetswijzigingen Whk voor kleine werkgevers

Voor sector 52, uitzendbedrijven, stijgt de WGA-premie van 1,62% in 2021 naar 2,08% in 2022 in sector 52. De ZW-flex premie stijgt van 5,32% naar 5,94%.

In sector 45, waaronder payrollbedrijven, stijgt de WGA-premie van 0,54% naar 0,64% en de ZW-flex premie van 0,37% naar 0,47%.

Als een middelgrote werkgever een kleine werkgever wordt, kan hij van die lagere vaststelling van de gedifferentieerde premie Whk niet meer profiteren omdat haar gedifferentieerde premie sectoraal wordt vastgesteld. De werkgever heeft in dat geval recht op een schadevergoeding. Wij gaan hiervoor in bezwaar voor u.

 

Wetswijzigingen Whk voor middelgrote werkgevers

Voor middelgrote werkgevers wordt de Whk berekend uit een gewogen gemiddelde van de sectorale premie en individuele schadelast. Hoe groter de werkgever wordt, hoe zwaarder de individuele schadelast gaat wegen in de premie. De grens voor middelgrote werkgevers gaat over een premieloon tussen de 882.500 en 3.530.000 euro.

Wetswijzigingen Whk voor grote werkgevers

De grens van middelgrote naar grote werkgever ligt in 2022 op 3.530.000 euro. Dat betekent dat boven die loonsom de premie Whk volledig afhankelijk is van de eigen schadelast van de onderneming.

 

Conclusie
De Whk zal komend jaar stijgen voor zowel kleine, middelgrote als grote werkgevers. De grootste stijgingen in de Whk zijn te verwachten bij middelgrote werkgevers.

We zien dat er regelmatig fouten zijn gemaakt in de toerekening van de schadelast. Wij adviseren u de beschikking Whk goed te laten controleren. Daarbij adviseren we om een gedegen plan te maken naar de toekomst toe om de schadelast te reduceren.

Wij kunnen uw beschikking Whk controleren en corrigeren. Neem contact op via 085-0603344

 

Contact