Presentatie

Over ons.

Wij snappen dat u niet alle kennis, kunde en tijd in huis hebt om alle veranderende wetten en regels (met terugwerkende kracht) toe te passen op uw (ex) werknemers. Om niet de hele administratie door te hoeven spitten en te controleren op vele variabelen, hebben wij een applicatie die zowel sneller als vollediger onbenutte kansen opspoort. Zo kunnen wij voor u snel inzichtelijk maken of u nog geld terug kunt claimen of bezwaar aan kunt tekenen tegen onterechte beslissingen. Zodat u ook zeker weet dat u in de toekomst niet te veel betaalt.

Dankzij verregaande automatisering bespaart u tijd én gaat de kwaliteit omhoog.

Contact opnemen

Kwaliteit staat voorop.

Over ons bedrijf

Samen met ons team van experts en medewerkers zijn we in staat om u te adviseren en zorgen we ervoor dat u alle mogelijke premiekortingen en loonkostenvoordelen benut. 
Door een mix van professionals kunnen we u helpen bij diverse vraagstukken en realiseren we meer winst voor uw organisatie. Gezien de vertrouwelijkheid van data hanteren wij strikte regels en processen op het gebied van informatiebeveiliging en privacy. Kwaliteit staat voorop.

Contact opnemen

2018

Start met loonkostenvoordelen.nl

2019

Oprichting loonkostenvoordelen.nl en doorontwikkeling van softwareapplicatie. Vele bedrijven maken met succes gebruik van de uitgebreide screeningsmogelijkheden.

2020

Dit jaar kunnen wij met terugwerkende kracht onbenutte premiekortingen over de jaren 2015, 2016 en 2017 claimen. Bij 92% van de klanten hebben we een positieve bijdragen in €'s geleverd, bij bedrijven met meer dan 20 werknemers zelfs een 100% score

2021

Verhuizing naar Eindhoven Samenwerking met steeds meer accountants en andere bedrijfsadviseurs Dit jaar kunnen wij met terugwerkende kracht onbenutte premiekortingen over de jaren 2016 en 2017 claimen.

Benieuwd naar onze dienstverlening?

Wilt u weten of uw bedrijf te veel werkgeverspremies heeft afgedragen, ziekengelden niet heeft gedeclareerd bij het UWV en of WGA uitkeringen onterecht worden toegerekend?

Neem contact op