Bekijk wat u kunt terugvorderen

Onze applicatie voldoet aan de hoogste eisen op het gebied van informatiebeveiliging en uiteraard voldoet zowel de applicatie als onze werkwijze geheel aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. We kunnen uiteraard ook een API koppeling maken met uw eigen salarissysteem. We brengen het arbeidsverleden in kaart en alle nieuwe medewerkers worden direct bij indiensttreding gecheckt. Ook arbeidsmigranten worden gecheckt op hun arbeidsverleden in het buitenland. Daarnaast is er een extra check op afgedragen pensioenpremies bij arbeidsongeschiktheid voor zowel de werkgever als de werknemer. En de werknemer is met dit alles maar maximaal 1 minuut van zijn tijd kwijt!

Over ons

Neem direct contact op

  • Wat kan uw organisatie terugvorderen?

    Wij gaan altijd gedegen te werk en doen geen beloftes die we niet na kunnen komen. Om erachter te komen of uw organisatie mogelijk in aanmerking komt voor teruggave, vragen wij u het formulier in te vullen. Op basis daarvan nemen wij contact met u op en kunnen we bespreken of en zo ja, wat u kunt claimen.

Benieuwd naar onze dienstverlening?

Wilt u weten of uw bedrijf te veel werkgeverspremies heeft afgedragen, ziekengelden niet heeft gedeclareerd bij het UWV en of WGA uitkeringen onterecht worden toegerekend?

Neem contact op