Risico’s van arbeidsongeschiktheidslasten bij fusies en overnames

In de afgelopen twee jaren zijn 12.860 bedrijven gefuseerd of overgenomen*. Hierbij zijn veel partijen betrokken, waaronder adviseurs, accountants en fiscalisten.

Deze deskundige partijen voeren een Due Diligence Onderzoek (DDO) uit om de waarde van de onderneming te bepalen en om vast te stellen welke risico’s er mogelijk verbonden zijn aan de koop of verkoop van de onderneming. Door te fuseren met een bedrijf, of deze over te nemen, loopt men risico om als overnemende partij ook verantwoordelijk te zijn voor de WGA- en ZW- lasten die worden toegerekend in de premies van de Werkhervattingskans.

Wij delen inzicht in de risico’s van arbeidsongeschiktheidslasten bij fusies en overnames in een Whitepaper dat u nu gratis kunt opvragen. Het loont zeer vaak de moeite om hier zeer zorgvuldig naar te kijken in het kader van Due Diligence.

Heeft u nog vragen hierover, bel gerust 085-0603344 of mail ons: info@loonkostenvoordelen.nl.

 

* Bron: Database StatLine van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Door het formulier in te vullen, krijgt u direct toegang tot het Whitepaper.